Apleisti jūrų fortai (video)

Kadangi šie fortai sukėlė Jums didelį įspūdį ir sužavėjo, nusprendėme dar truputį pasivarginti ir surasti kokios nors filmuotos medžiagos. Mums tai pavyko ir dabar galime pasižiūrėti į filmuotą medžiagą fortų veikimo laikais, bei kai jau…