/Jonavos Baldų Kombinato klubas

Jonavos Baldų Kombinato klubas

Jonavos baldų kombinatas (JBK) – baldų kombinatas Jonavoje, TSRS medienos pramonės susivienijimas, istorinė Lietuvos TSR įmonė. Pagrindinė kombinato veikla – baldų (sekcijų, spintų), baldų komplektų (pvz., miegamojo baldų komplekto „Lankesa“ ir kitų) gamyba, projektavimas, suvenyrų gamyba.

Greta pramoninės veiklos Jonavos baldų kombinate buvo plėtota kultūrinė veikla, pastatytas kombinato klubas, tapęs kultūros namais. Juose veikė biblioteka, JBK chorai (atskiri vyrų ir moterų chorai), 1964 m. suburtas Jonavos baldų kombinato dainų ir šokių ansamblis, dalyvavęs respublikinėse dainų (1965 m.) ir šokių šventėse, konkursuose.

Taip pat veikė klube įvairūs (pvz., šaškių) būreliai, buvo rengiamos įvairios kūrybos, dailės parodos, buvo plėtojama kitokia veikla. Nuo 1965 m. įsteigta Jonavos muzikos mokykla daugiau nei 10 metų (iki 1976 m.) glaudėsi Jonavos baldų kombinato klubo patalpose. Nemažai Jonavos 3-osios vidurinės mokyklos renginių, jų repetecijų vykdavo JBK patalpose (pvz., klubo didžiojoje salėje ir kitur).

Nepriklausomybės metais klubo veikla (sulig pačios įmonės „Jonavos baldai“ nykimu) pasibaigė. Klubo pastatas buvo apleistas, niokojamas, šiuo metu vietomis yra įgriuvęs. Pagal paskirtį nenaudojamas. Šiandien pastate vaikščioti yra pavojinga, yra daug skylių grindyse, prastos lubos.

Apleisti.lt kolektyvas labai dėkoja Žygimantui Isiūnui, kuris mūsų svetainei šias nuotraukas ir atsiuntė. Ačiū !!!