/Frenkelio fabrikas (II-dalis)

Frenkelio fabrikas (II-dalis)

Grįžtame į Šiauliuose esantį Frenkelio fabriką, kuriame tęsime savo ekskursiją. Frenkelio fabrikas – viena didžiausių Rusijos imperijos odų apdirbimo įmonių, 1879-1995 m. veikusi Šiauliuose. Nors per daugelį metų įmonė kelis kartus keitė pavadinimus, šiauliškiai ją visada vadino pirmuoju vardu.

Frenkelio odų dirbtuvėje pradžioje tedirbo vos 10 darbininkų, fabrikui ėmus augti, darbininkų skaičius ėmė didėti. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą fabrike dirbo 800 darbininkų, o metinė produkcija siekė net 14 milijonų aukso rublių. Įmonės teritorija užėmė 100 000 kvadratinių metrų plotą, kuriame buvo apie 60 įvairaus dydžio pastatų.

1879 Ukmergės amatininko Chaimo Frenkelio Įsteigta odos dirbtuvė Šiaulių miesto pietinėje dalyje prie Panevėžio kelio (dab. Vilniaus gatvė) greitai išsivystė į stambų fabriką. 1890 gamykloje įrengtos garo mašinos.
XIX a pab. pakito miesto vaizdas. Ėmė ryškėti industrinis peizažas – geležinkelis, fabrikų pastatai su kaminais ir pan. Tuo laikmečiu Ch. Frenkelio odų fabrikas išsiskyrė modernumu ir tapo didžiausiu visoje Rusijos imperijoje odų fabriku, išgarsino Šiaulių miesto vardą Europoje, kadangi eksportavo odas į Pabaltijį, Lenkiją, Centrinę Rusiją, Prancūziją.

Šalia fabriko 1908 pastatytas moderno (secesijos) stiliaus gyvenamasis namas – Ch.Frenkelio rūmai. Karo metu (1914-1918) fabrikas nukentėjo, buvo išgrobstyti įrengimai, žaliavos, Ch.Frenkelio rūmuose, nebuvo sugriauti, juose veikė karinis štabas.

Geros kokybės gaminių dėka fabrikas greitu laiku užkariavo vieną po kitos Rusijos sritis, gamyba sparčiai augo, 1913 m. į įvairias sritis buvo išsiunčiama iki 1500 vagonų odos prekių. 1905 m. Ch. Frenkelio odos dirbiniai Paryžiaus parodoje apdovanoti aukso medaliu.

Ypač fabrikas išgarsėjo, kai 1906 m. pradėjo gaminti aukščiausios kokybės „raudonuosius padus“, turėjusius didelę paklausą rinkoje. Prekybai plečiantis Ch. Frenkelio fabrikas dideliais kiekiais odas atsiveždavo net iš Pietų Amerikos (Montevidėjas, Rio de Žaneiras) ir Indijos. Odos išdirbimui reikalingų medžiagų įmonė įsigydavo Rusijoje, dalį importuodavo. „Encyclopædia Britannica“ 1911 m. Šiaulius įvardijo kaip pasaulinį odų pramonės centrą.

Ch. Frenkelis, nors ir savamokslis, buvo sumanus fabrikantas. Fabrike netruko atsirasti technikos naujovių, jame įrengti pirmieji mieste telefonai, 1894 m. fabrike įrengtas garo katilas, gamybos procese pradėtas naudoti artezinių šulinių vanduo. 1908 m. fabrike buvo suburta gaisrininkų komanda, kuri gesino fabrike ir mieste kilusius gaisrus.

1927 m. Frenkelio odų gamyklos komplekso patalpose įsikūrė avalynės fabrikas „Batas“, kuris per trumpą laiką užkariavo beveik visą Lietuvos avalynės rinką. Dar vėliau fabrike dirbo „Elnio“ įmonė.

Sėkmingą verslą nutraukė Pirmasis pasaulinis karas. Dar kurį laiką fabrikas gamino odas armijai, bet artėjant frontui, Rusijos imperijos kariuomenės Vakarų fronto karo vadovybės įsakymu dalis fabriko mašinų buvo evakuota į Rusiją, kita dalis vietoje sunaikinta, didžiuliai pagamintos odos ir žaliavos sandėliai išplėšti. Chaimas Frenkelis su šeima pasitraukė į Rusiją, po Spalio perversmo – į Vokietiją.

1918 m. Chaimas Frenkelis su sūnumi grįžę į Šiaulius ir pamatę nuniokotą fabriką, Vokietijoje derėjosi dėl nuostolių atlyginimo, bet susitarimo nebuvo pasiekta. Netrukus Chaimas Frenkelis mirė, bet 1920 m. karo sugriautame mieste Frenkelio odų fabrikas vėl pradėjo veikti. Jokūbas Frenkelis su giminaičiais Chaimu Leiba Šiškinu, Hiršu Eliju Mordeliu, Izaoku Mordeliu ir Fainušu Potruchu atnaujino gamybą, bet nei buvusios šlovės, nei buvusių gamybos mastų fabrikas nebepasiekė.

Dar kartą dėkojame už nuotraukas Simui Daugmaudžiui 🙂 Jeigu Jūs turite apleistų vietų nuotraukų, visada jomis galite pasidalinti su apleisti.lt skaitytojais !!!

Visą visą fabriko istoriją galite rasti: Frenkelio fabrikas
Taip pat skaitykite: Frenkelio fabrikas I dalis, Apleistas tankas, Bažnyčia tarp sustingusios lavos.