/Bažnyčia apsupta sustingusios lavos

Bažnyčia apsupta sustingusios lavos

1

1943 m. Vasario 20 d. Meksikoje, Michoacan valstijoje pabudo didelis ugnikalnis. Per jo išsiveržimą po pelenais ir lava buvo palaidoti du kaimai.

Šiandien, praėjus 64 metams po ugnikalnio išsiveržimo, vienintelė čia likusi kažkada buvusių kaimų žymė yra „San Juan“ bažnyčios bokštas stovintis aplink grublėtą, šaltą lavą.

Per išsiveržimą lava tekėjo aplink ir net į pačia bažnyčią, tačiau storos sienos atlaikė visus sunkumus. Kaimelių pastatų sienos nebuvo tokios tvirtos (daugiausia medinės), tad jiems nepasisekė kur kas labiau.

„San Juan“ bažnyčios griuvėsiai dabar yra vieni viduryje plyno lavos lauko.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15