/Bagdoniškio dvaro sodyba

Bagdoniškio dvaro sodyba

Šiandien keliamės į Rokiškio rajoną, kuriame XIX a. minimas Bagdoniškio dvaras, kurį nusipirko Mykolas Juozapas Riomeris (1778–1853). Dvaras su parku sudaro 19ha teritoriją.

Prieš pat mirtį šį dvarą jis paliko savo 7 metų našlaičiui vaikaičiui Mykolui Kazimierui Riomeriui, augusiam su seneliu. Mykolo Kazimiero Riomerio šeimoje Bagdoniškio dvare 1880 m. gimė žymus teisininkas ir profesorius Mykolas Romeris. M. Riomeris didžiąją laiko dalį paskyręs mokslo darbams nors trumpai atitrūkdavo ir nepaisydamas gan tolimo kelio, lankėsi mylimame Bagdoniškyje. Netoli senųjų namų jis pasistatydino naują medinį gyvenamąjį namą su mansarda ir mūrini svirną. Paskui profesorių atvažiuodavo būriai studentų, kadangi tokiu būdu išlaikyti egzaminą būdavo kur kas lengviau, o ir pats dėstytojas buvo itin šiltas žmogus.
Riomerių šeima garsėjo liberalumu: į dvare organizuojamus šokius galėdavo atvykti visi norintys, nepaisant kilmės. Su vietiniais gyventojais lenkakalbiai Riomeriai kalbėdavęsi lietuviškai, aukštaičių tarme. Dvarą valdė M. Riomerio sesuo Elvyra. Lietuvą okupavus rusams, profesorius Riomeris pasitraukė į tėviškę. 1945 m. vasario 22d. Vilniuje mirė. Pokario metais, netekęs šeimininkų, Bagdoniškio dvaras gerokai apnyko.

Dalis teritorijos šiuo metu priklauso profesoriaus dukroms ir yra tvarkoma. nuotraukose matyta teritorijos dalis priklauso kitiems savininkams ir panašu, kad jie apie šį istorinį paveldą yra visiškai užmiršę…

[ad name=“HTML“]

 

41

Tiltas šalia dvaro

11

Mūrinis svirnas

61

71

8

111

51

21

31

Rūsys dvare