/Apleisti jūrų fortai

Apleisti jūrų fortai

Šiandien keliaujame į Angliją, kur Antrojo Pasaulinio karo metu Temzės žiotyse buvo pastatyti fortai.

1942 metais buvo sėkmingai pastatyti Guy Maunsell‘io suprojektuoti fortai. Jų tikslas buvo apšaudyti priešo lėktuvus Temzės žiočių zonoje. Fortą sudarė septyni šalimais vienas nuo kito esantys bokštai. Visi jie jungėsi tarpusavyje. Fortą sudarė Boforo bokštas, valdymo bokštas, keturi priešlėktuviniai bokštai ir vienas žvalgybinis. Iki 1943 – iųjų pabaigos Temzės žiotyse buvo pastatyti trys tokie fortai su visu savo kompleksu.

Statyba buvo greita, kadangi „spaudė“ karas, o bokštų konstrukcija buvo paprasta. Jie buvo lengvai plukdomi ir nesunkiai įmontuojami iki 30 metrų gylyje.

Visi trys fortai matė karo ir nėra jokių abejonių, kad jie pasiteisino. Jie pasitarnavo taip smarkiai, jog buvo planuojama tęsti fortų statyba ir net atsirado įvairių projektų naujiems fortų modeliams. Tačiau tai nebuvo įgyvendinta ir 1952 metais vyriausybė galutinai nusprendė nebetęsti jūros fortų statybos.

1953 metais fortai smarkiai nukentėjo audros metu, o dar po dviejų mėnesių į vieną iš fortų atsitrenkė laivas. Per incidentą nuskendo Boforo ir priešlėktuvinis bokštai. Žuvo 4 civiliai. Tas pats fortas buvo visiškai išmontuotas 1959 metais, tačiau kiti du vis dar stovi ir šiandien. Dar šeštam, septintam dešimtmetį fortai buvo naudojami kaip piratinės radijo stotys, tačiau po to tapo visiškai nenaudojami ir apleisti.

Senoje fotografijoje dar matomi fortus jungiantys tilteliai.