Klaipėdos dujų fabrikas

Klaipėdos (Memel) Dujų fabrikas buvo pastatytas 1860 - 1861 metais, tai pirmas didesnis pramoninis statinys, pastatytas po 1854 metais Klaipėdą nusiaubusio gaisro. Dujų fabriko pastatų kompleksą,  pastatytą XIX a. pab. - XX a. pr., sudaro: 1. namas…